Терапевтични модалности

Понастоящем в асоциацията членуват представители на почти всички практикувани в България психотерапевтични модалности:

Аналитична психология (Юнгианска анализа)

представлявана от Българското общество по аналитична психология К.Г. Юнг –
www.jungbg.org

Арт-терапия

представлявана от Българска асоциация по арт-терапия
http://arttherapy-bulgaria.org

Когнитивно-поведенческа психотерапия

представлявана от Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
www.bacbp.org

Краткосрочна терапия

представлявана от Дружеството на краткосрочните терапевти в България
pik@dir.bg

Личностноцентриран подход

представляван от индивидуални членове

Музикотерапия

представлявана от Българската асоциация по музикотерапия
www.bulgarianmusictherapy.com

Неорайхианска психотерапия

представлявана от Българското неорайхианското психотерапевтично дружество
www.neoraihianstvo.org

Ориентирана към решения краткосрочна терапия

представлявана от индивидуални членове

Позитивна психотерапия

представлявана от Дружеството по позитивна психотерапия в България
www.dppb.org

Психоанализа / Психоаналитична психотерапия

представлявана от Дружество по психоаналитична психотерапия, https://dpp-bg.org

и индивидуални членове, принадлежащи към

Българско психоаналитично общество, www.psychoanalysis-bg.org

Българско психоаналитично пространство, www.espacepsy-bg.org

Българско общество за лаканианска психоанализа, http://sbpl.bg

Българското общество по групова анализа и групови процеси, http://groupanalysis-bg.org

Психоаналитичен институт за Източна Европа на Международната психоаналитична асоциация, www.ipa.org.uk и др.

Психодрама

представлявана от Българското дружество по психодрама и групова терапия
www.psychodrama-bg.org

Транзакционен анализ

представлявана от Сдружение Българска Асоциация по Транзакционен анализ /БАТА/

http://batanews.org

Фамилна терапия

представлявана от Българската асоциация по фамилна терапия
https://www.baft.bg/

Българска асоциация по психоонкология

www.bapo.bg