Годишни награди за психотерапия

От 2012 г. на 23 ноември БАП чества свой празник – ден на психотерапията. Всяка година организираме празненство, в което колегите, съпричастни към общността, която БАП поддържа, се срещаме и традиционно изразяваме признателност и отличаваме колеги с принос към психотерапията.

От 2019 е въведена Процедура за номиниране и връчване на годишна награда за принос в психотерапията в България, по която всеки член на БАП може да направи своята номинация.

 

ОТЛИЧЕНИ СА

 • доц. Златка Михова за цялостен принос в развитието на психотерапията с акцент върху значителния принос към системното мислене в България, 2020 г.
 • Селина Перочевич (детски психоаналитичен психотерапевт, Великобритания) за значим принос към развитието на обучението по психоаналитична психотерапия в България, чрез въвеждане на метода „Наблюдение на бебета”, 2020 г.
 • д-р Димо Станчев за значим принос в приложението на принципите на психотерапията в България, 2019 г.
 • Управителния съвет на Българско дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), мандат 2016-2018 г. с председател Елена Евстатиева за значим принос в полето на психодрамата и груповата терапия в България, 2019 г.
 • д-р Гълъбина Тарашоева за цялостен принос в развитието на психотерапията в България, 2019 г.
 • д-р Ирина Лазарова за значим принос в полето на когнитивно-поведенческата психотерапия в България, 2018г.
 • Милена Манова за принос в приложението на принципите на психотерапията в България, 2018г.
 • Боян Страхилов за развитието и утвърждаването на краткосрочната психотерапия в България, 2017г.
 • Боряна Чалъкова за развитието и утвърждаването на позитивната психотерапия в България, 2017г.
 • Мадлен Алгафари за развитието и утвърждаването на психотелесната психотерапия в България, 2017г.
 • Д-р Алберто Хан за развитието на психоаналитичното мислене и практика в България, 2017г.
 • Проект „Павилион 19” за развитието и утвърждаването на приложените аспекти на психотерапевтичните подходи при работа с мигрантски и местни общности в България, 2016г.
 • Фондация „Асоциация Анимус“ за развитието и практическото приложение на психотерапевтичните подходи в България, 2016г.
 • Румен Георгиев за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотерапията в България, 2016г.
 • Гьоран Хьогберг за въвеждането, утвърждаването и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България, 2016г.
 • Д-р Жерар Люка за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психоаналитичното мислене и психоанализата в България, 2016г.
 • Д-р Евгени Генчев за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотерапията в България, 2015г.
 • Д-р Гълъбина Тарашоева за въвеждането и утвърждаването на международните професионални стандарти по психотерапия в България, 2015г.
 • Георги Антонов за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотерапията в България, 2015г.
 • Красимир Таушанов за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психоаналитичното мислене и психоанализата в България, 2015г.
 • Тинка Митева за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотелесната психотерапия в България, 2015г.
 • Д-р Антон Кършутски за въвеждането, утвърждаването и развитието на краткосрочната психотерапия в България, 2014г.
 • Д-р Арно Ремерс за утвърждаването, развитието и практическото приложение на позитивната психотерапия в България, 2014г.
 • Д-р Давид Йерохам за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотерапията в България, 2014г.
 • Екипа организатори на „Психодрама фестивал” за развитието и практическото приложение на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България, 2013г.
 • Габриеле Висман-Брун за въвеждането, утвърждаването и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България, 2014г.
 • Проф. Иванка Бончева за утвърждаването, развитието и практическото приложение на позитивната психотерапия в България, 2014г.
 • Д-р Йорг Бурмайстер за въвеждането, утвърждаването и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България, 2014г.
 • Лилия Ахтарова за утвърждаването, развитието и практическото приложение на музикотерапията в България, 2014г.
 • Доц. Никола Атанасов за въвеждането и утвърждаването на Европейските професионални стандарти по психотерапия в България, 2014г.
 • Весела Банова и проект „Детето и неговите симптоми” за развитието и практическото приложение на психотерапевтичните подходи в България, 2013г.
 • Цветелина Йосифова и проект „Червената къща” за развитието и практическото приложение на психотерапевтичните подходи в България, 2013г.
 • Учредителите на „Българска асоциация по психотерапия и психологично консултиране“ за решаващия им принос в полагането на основите за развитието и утвърждаването на психотерапията в България, 2012г.