Актуално

ПРИЕТ Е ОБНОВЕНИЯ ЕТИЧЕН КОДЕКС

Публикувано от БАП на 30.06.2022 г. в раздел Без категория, Организационни, Публикации

Етичният кодекс на БАП беше обновен и адаптиран съобразно европейските насоки и стандарти за психотерапия от ЕАП. Текстовете бяха предложени на професионално обсъждане от юни 2021 г.

Повече от година колегите- психотерапевти имаха възможност да се запознаят и да коментират текстовете и финално допълненият обновен вариант на Етичния кодекс беше приет на Общото събрание на БАП на 26.06.2022г.

Напомняме, че Етичния кодекс е основна съставна част от Професионалния кодекс на психотерапията.


Кръгла маса за стандартите в психотерапията

Публикувано от БАП на 22.04.2021 г. в раздел Организационни, Публикации

Бихме искали да Ви информираме за поредната важна стъпка, която БАП предприема в посока на регулация на професията психотерапевт в България.

По време на Кръглата маса за стандартите в психотерапията, проведена на 30.03.2021г., представителите на груповите членове на БАП, комисията по стандартите и организации, които обучават в различни психотерапевтични модалности в България, заедно с управителния съвет, подписаха Меморандум, чрез който потвърдиха своята подкрепа и възприемане на професионалните стандарти за обучение и практикуване на психотерапия на европейско ниво. (можете да го отворите като прикачен файл) Същевременно бяха повдигнати и важни въпроси за подготовката и придобиването на ключовите компетентности в обученията на национално ниво.

Символичните дигитални подписи в Меморандума декларират грижата и ангажимента на представителите на модалностите да допринасят за развитието на професията психотерапевт в България и за гарантирането на възможно най-високо качество на обучение и практикуване според стандартите на БАП и ЕАП.

Стартираме поредица срещи, които сме нарекли „Разговаряме за стандартите“ с колеги и обучаващите организации от различните модалности в БАП. С радост установяваме, че в отделни дружества подобни дискусии вече са факт.

Отделните документи „Стандарти за обучение и подготовка за практикуване на психотерапия”, „Ключови професионални компетентности на психотерапевта”, Етичния кодекс и Принципите на продължаващото професионално развитие са събрани в т. нар. Професионален кодекс за практикуване на психотерапия. По-долу ви представяме връзките към съответните документи:

·       Стандарти за обучение и подготовка за практикуване на психотерапия

·       Ключови професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа

·       Продължаващо професионално развитие

Друга важна новина е обновяването на Етичния кодекс на БАП, разширен съобразно насоките на ЕАП за професионални етични принципи в психотерапията и съвсем скоро ще бъде качен на сайта.

От УС сме насреща за подкрепа и участие в собствени инициативи на груповите членове на БАП и на обучителните организации, които подпомагат процесите на вътрешна регулация и консолидация около общи ценности и стандарти на професията.

 

С уважение,

От името на УС на БАП и работната група по стандартите

Марина Ангелова, Председател на УС

 


COVID-19: Практикуване на психотерапия в извънредна ситуация

Публикувано от БАП на 15.03.2020 г. в раздел Организационни, Публикации

Практикуване на психотерапия в извънредна ситуация

Страницата е създадена за професионална подкрепа на психотерапевтите, пациентите/клиентите им, специалистите на първа линия в борбата с коронавируса и общността ни в периода на извънредното положение в страната. Надяваме се да се отзовете на поканата ни за повече споделеност и общи начинания за сметка на професионалната и човешка изолация, която ни застрашава в този момент.

БАП стартира няколко инициативи, с които да подпомогне общността и работата на колегията. Вярваме, че ще ни помогнат да мислим, работим и разбираме по-добре кризата, в която се намираме. 

ОСТАВАМЕ ВЪВ ВРЪЗКА

 

 

 

 

  • МОБИЛНА ГРУПА – доброволци, с готовност за посещение на място с цел оказване на помощ за осигуряването на необходими за ежедневието продукти за хора от рисковите групи. Координатор: Ангел Томов

Послание във връзка с COVID-19

Публикувано от БАП на 13.03.2020 г. в раздел Без категория, Организационни, Публикации

Уважаеми колеги,

Като асоциация, обединяваща професионалистите и организациите в областта на психотерапията в България и като специалисти, работещи директно с хора, сме загрижени за настоящата ситуация и въздействието на COVID-19, обявена от Световната здравна организация като пандемия.

В момента сме свидетели на ефекта от кризата, породена от коронавируса в цял свят и преминаваме през неочаквани и трудни времена. Преценяваме реалността и се налага да се справяме с извънредни ситуации и преживявания.

Като психотерапевти и членове на професионални общности, всички ние имаме етичното задължение да се грижим за другите и да използваме ресурсите си за взаимна подкрепа и солидарност, и да правим всичко възможно за да овладеем тази криза. Това е изпитание и за това да запазим способността си да мислим, да анализираме вътрешната и външната реалност и да имаме професионално отношение към пациентите/ клиентите си.

Наша задача като психотерапевти е да помагаме на пациентите си да различават реалната опасност и да бъдем опора в тревожностите им. Важно е да удържаме страховете и предчувствията за катастрофа – това е втора, паралелна епидемия, за която също носим отговорност.

По време на тази безпрецедентна ситуация в областта на общественото здраве, приканваме колегите си психотерапевти, всички членове на БАП, както и колеги от професиите, работещи непосредствено с хора, да вземат необходимите предпазни мерки.

На уебсайта на СЗО можете да намерите основни насоки относно практическите мерки, които да предприемете, за да защитите себе си и другите от COVID-19.

Единственият начин за борба със заболяването в този момент е максималното ограничаване на личните и професионални контакти, спазване на социална дистанция и хигиена.

Приканваме Ви да преосмислите режима на работата си: преценете дали, с кои и по какъв начин да продължи работата с пациентите/ клиентите Ви. Същото се отнася за супервизиите, обученията, семинарите, общите събития, които сте планирали, участието Ви във всякакви професионални и други форми на събиране с хора.

По Ваша преценка можете да прекъснете работа или отложите сесиите си. Според рамката на работата (съобразена със спецификата на различните школи) и индивидуалните Ви договорки, съобщете на пациентите си, че няма да заплащат тези извънредно отменени сесии.

Някои колеги решават да преминават на отдалечен режим на работа – онлайн или по телефона и обсъждат това с пациентите/ клиентите си. Всяка промяна в договорката и рамката се дискутира индивидуално с всеки пациент/клиент според процеса и случая.

В случаите, в които се налага да работите с пациенти/клиенти, погрижете се между Вас да има дистанция от метър и половина, не се здрависвайте, избягвайте всякакъв физически контакт, осигурете максимално хигиенни условия с индивидуални хартиени кърпи, антибактериални препарати, често почистване, проветрявайте често кабинета, давайте възможност за измиване на ръцете.

Можете да оставите писмено съобщение на входа или на стената до кабинета Ви, в което да опишете мерките, които вземате във връзка с ограничаване на разпространението на вируса.

Смятаме, че е лична, но и професионална отговорност всеки от нас внимателно да се информира и да не подценява риска за здравето.

Надяваме се, че цялата тази криза ни помага да се развиваме като общество, да бъдем етични, съпричастни, подкрепящи се и да излезем по-мъдри.

 

С уважение,

От името на УС на БАП,
Марина Ангелова, председател на УС

 

art-monet.com


Х КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“

Публикувано от БАП на 02.01.2020 г. в раздел Конференции, Публикации

sait FB

 

 

 

 

Не за пътуването, а за чезненето.
Не за градовете, за отсъствието.
Не пристигането, а напускането.
Не географията, а отвъд,
география на отвъдното.
За онова тук на телата и там на езика.
За онова другаде (друг ад е),
където ще пристигнем някой ден.

 Георги Господинов, Там, където не сме, 2016

 

„РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“ е Х-тата Национална конференция по психотерапия, организирана от БAП. Избраната тема е отправна точка за представяне на различни подходи, изследвания и психотерапевтични практики. Тя се опитва да стимулира интерес и разнообразие от асоциации, поглед от различни перспективи към работа с липсите и липсващото.

Можете да се информирате за програмата и да изтеглите конферентната книжка от линковете по-долу:

олим, не разпечатвайте, пазете природата. Участниците ще получат материалите на самата конференция.)

ПРОГРАМА

ОПИСАНИЕ НА КОНФЕРЕНТНИТЕ СЪБИТИЯ

 

Организационният комитет запазва правото да прави промени в програмата, за които ще бъдете уведомени своевременно.

Програмата на конференцията е разпределена в три дни и предлага осем различни формата, в рамките на които представители на различни психотерапевтични модалности, част от БАП, ще споделят с общността своя професионален интерес и опит, свързан с темата на конференцията.

Първият ден на събитието включва предконферентни уъркшопи, вторият – семинари, презентации, лекции, клинични обсъждания, а в третия е предвидена специална секция за студенти, в която те ще се запознаят с различни психотерапевтични школи, критерии за прием в обучителни програми и стандарти, свързани с практикуването на професията.

Важно съпътстващо събитие е Кръгът за разговор: „Перспективи пред професията психотерапевт, където поканени представители на заинтересовани страни ще разговарят по темата в петък.

Отделено е пространство за продажба на книги и списания, а различните психотерапевтични школи ще имат възможност да представят ключови за метода им издания. Предварителен списък с книгите можете да разгледате от ТУК.

Изразяваме своята благодарност към доброволците, които участват в организацията и провеждането на цялото събитие.

 

Заявки за участие в конференцията можете да изпращате на мейла на БАП  b.a.psychotherapy@gmail.com , като опишете следната информация:

Вашите имена, статут (член на БАП/ нечленуващ/ студент); контакти: телефон, email; психотерапевтична модалност.

След потвърждение можете да заплатите съответната такса.

Заявките, приети до 15.01. ще се заплащат САМО по банков път, след като си изберете от програмата в кои събития желаете да участвате: уъркшопи и/или конференцията.

Студентите могат да заплащат по банков път или с билети за конференцията през epaygo copy

ТАКСИ Редовна регистрация

до 15.01.2020 г.

Късна регистрация

след 15.01. 2020 г.

Членове на БАП 100 лв. 130 лв.
Нечленуващи в БАП 120 лв. 140 лв.
Студенти* 60 лв. 60 лв.
ТАКСА УЪРКШОП** 30 лв. за всеки избран уъркшоп.
* Студенти– отнася се за незавършили студенти, според стандартната образователна система.

** Такса уъркшоп– отнася се до предконферентните уъркшопи в петък и се заплаща отделно за всеки избран уъркшоп от програмата. Конферентната такса не покрива таксата за уъркшопите в петък.

*** Водещите на предконферентните уъркшопи нe заплащат такса за конференцията.

**** Таксата за презентатори в събота и неделя е 40 лв., независимо от продължителността на представянето.

Може да заплатите по два начина:

1. През E-pay като закупите билети през сайта    epaygo copy

2. По банков път:

Банкови детайли:

Българска асоциация по психотерапия
сметка: BG15SOMB 91301043658201
Общинска банка
основание за плащане: участие в конференция

Молим, носете си билетите или вносните бележки за заплатена такса на регистрацията на конференцията.

пхм2Локация:

ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА СОФИЯ

ул. „Незабравка“ № 25

 

 

 

Договорени са преференциални цени за настаняване на гости,  за допълнителна информация може да се обърнете към  Светлана Благоева – 0888381066

или директно към Отдел Маркетинг на хотела:

Тел.: +359 2/963 0321
Моб.: +359 885/142 901
marketing@parkhotelmoskva.net
Работно време: 09:00-18:00 ч.

 


Кръгла маса „Етични принципи в психотерапевтичната практика в България“

Публикувано от БАП на 05.11.2019 г. в раздел АРХИВ, Публикации, Събития

BAP Summary table EthicsУважаеми колеги,

Тази година поставихме началото на поредица от срещи за обсъждане на въпроси, свързани с професионалната етика и деонтология в психотерапевтичната практика.

Като практикуващи хуманна професия, каквато е психотерапията, всички ние се опираме на основни ценности, които съставят личността ни и имаме своите базисни етични принципи, които прилагаме в практиката си.

БАП е създал Етичен кодекс, около който всички членуващи в асоциацията сме обединени. Същевременно, от години дискутираме помежду си неформално нуждата да обръщаме специално внимание на професионалната етика.

Организирахме първа среща под надслов „ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ”, на която бяха поканени всички психотерапевтични школи, които са групови членове на БАП, заедно с Комисията по етика, Комисията по стандартите и Управителния съвет на БАП.

Тук може да изтеглите

РЕЗЮМЕ ОТ КРЪГЛАТА МАСА И АКЦЕНТИ ОТ ДИСКУСИИТЕ В МАЛКИТЕ ГРУПИ

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ
2019 – Ирина Лазарова, БАКПП

СТАНДАРТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО РАЗВИТИЕ НА EAP


Информиране за оттегляне на награда

Публикувано от БАП на 12.07.2019 г. в раздел АРХИВ, Организационни, Публикации, Събития

Уважаеми колеги, членове на БАП,

На 28.05.2019г. беше взето последващо решение наградата на проф. Валдо Бернаскони за цялостен принос към развитието на телесната психотерапия в България да бъде оттеглена поради несъответствие с установените от БАП етични принципи на работа и липсата на съгласие в професионалната общност.

Управителният съвет изказва извинение към членовете на БАП за създадената атмосфера на неяснота.

За да бъде отворен и ясен целият процес на номиниране и избиране на личност, достойна за наградата на БАП, УС изработи предложение за Процедури за номиниране, които можете да прочетете на сайта https://old.psychotherapy-bg.org/?p=2260

УС на БАП смята въпросите, свързани с етиката в психотерапията за изключително важни и базисни за работата ни и сме категорични, че е необходимо да отворим широко обсъждане по темата. Стартираме процес на срещи в различни формати, в които ще се дискутират етични въпроси. Разчитаме на активното участие на психотерапевтите и груповите членове на БАП в тези формати защото това е тема, който е значима и обединяваща общността.

Първото обявено на общото ни събрание събитие е Кръгла маса за етиката, коeто е в процес на организиране. Ще Ви държим информирани за събитието.

При нужда от още информация или възникнали въпроси, можете да се обърнете към УС по мейла.

 

С уважение,

От името на УС на БАП

Марина Ангелова – Председател на УС


Лечението на психичноболните в Република България. Хронология на една катастрофа!

Публикувано от БАП на 20.04.2018 г. в раздел Публикации, Събития

Уважаеми колеги, представяме ви Отвореното писмо, за което очакваме и Вашата подкрепа – като представители на организации и професионалисти.

Най-долу на страницата може да проследите и реакциите на държавните институции.

Отвореното писмо е подкрепено от много неправителствени организации в областта на здравеопазването и защита на човешки права, както и от известни професионалисти, някои от които: БХК, НЦОЗА, АСПП, КЗД, КЗПЗ, АЧП, ДПБ, СПОК, Ф-я ,,Минерва,, , Ф-я ,,Доверие за доверие,,, Ф-я ,,ХепиСфера,,, Ф-я ,,Цветен ден,, и др.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО: Президента на Република България
ДО: Председателя на Министерския Съвет на Република България
ДО: Председателя на Парламента на Република България
ДО: МЕДИИТЕ /БНТ, БНР, BTV, BIT, NOVA и др./

Относно: Лечението на психичноболните в Република България. Хронология на една катастрофа!

Ние, близки на психично болни, професионалисти в областта на психичното здраве, неправителствени организации в областта на психичното здраве и психосоциалната рехабилитация, както и граждани, ангажирани експерти и професионалисти, нечленуващи в организации, констатираме следната ситуация по отношение на хората с психични проблеми в Република България:
В развитието на Република България по пътя й към пълна интеграция в структурите на Европейския съюз се очертава дълбоко и драматично изоставане по отношение на грижата за психичноболните в нашата страна.
Държавата и нейните структури категорично абдикират от проблемите на психичното здраве. Заобикалят ги и не дават никаква надежда тегобата на тези болни да се решава в духа на страните от ЕС.
Състоянието на немалка част от психиатрични болници е трагично, психосоциалната рехабилитация е неразвита и не обхваща дори малка част от болните.
Потресаващо е, че все още в Европейска България има болници, ползващи помещения на бивши конюшни, бараки, чиито покриви не спират да текат при дъжд и сняг, с кофи в спалните на болните за да събират водата! Има „стаи“ с по над 10 болни! Условията в някои от тях са откровено нечовешки, близки до тези в лагерите на смъртта! Колко предавания по медиите показват това и дали все пак е по-добре да питаме ЕС – там ли ни е мястото?
Освен това има болници с недопустим дефицит на персонал, които кретат без да удовлетворяват дори минималните изисквания за хуманни условия и стандарт на лечение.
Междувременно, излязоха нови данни от проучване на EUROSTAT, които недвусмислено показват, че България е с най-малък брой психиатри на глава от населението. Институциите у нас продължават оглушително да мълчат! Лекарите гласуват за България с краката си през Терминал 2, но какво става с болните им?
Въвежданите програми и политики за психично здраве от Министерството на здравеопазването не дават никаква надежда за промяна, тъй като тяхното финансиране е изключително слабо и неадекватно на реалностите. Изгражда се впечатление, че те са просто един рехав параван, който нескопосано демонстрира „някакви“ усилия.
В пълен разрез с практиките в развитите индустриални страни в ЕС от екипите, които се анагажират с т.нар. политики и програми за психично здраве са изключени пациентските организации, както и неправителствените организации, ангажирани с правата на психичноболните. Тази капсулация не е от полза за демократичното общество и не дава особено добър знак за ангажираността на държавата с проблемите на психичното здраве.
Неясно остава и защо Министерството на здравеопазването не предприема никакви стъпки за въвеждане на стандартите по детска и съдебна психиатрия.
МЗ като основен инструмент на държавата за регламентиране на здравната помощ не създава условия психичноболните да провеждат пълноценно лечение в отделения към МБАЛ, които не се изграждат. Достатъчно е да се анализира на какво разстояние от соматична болница са повечето психиатрични болници, както и голяма част от Центровете за психично здраве, и става ясно, че сме изостанали в генералните концепции за здравеопазване с поне един век.

Основавайки са на тези и други анализи настояваме да се обсъдят отново визията, целите и конкретните мерки за промяна психично-здравната система у нас, като се актуализира все още неприетата Национална програма за психично здраве 2017-2023 и съответният План за действие, като се наблегне на следните наши предложения:

  1. Психичноболните да се лекуват в нормални многопрофилни здравни заведения, безотказано, и в достъпна градска среда;
  2. Да могат да получават комплексна здравна грижа /не само психиатрична/, когато са на лечение;
  3. След изписването да има къде да отидат, да бъдат максимално ресоциализирани в изградени и действащи регионални дневни центрове и защитени жилища, да им се осигури възможност за защитени работни места, включително за почасова работа;
  4. Да се изградят такива жилища с медицинска и социална грижа, които приемат психичноболни без никаква социална подкрепа;
  5. Да се спазват в максимална степен правата на психичноболните /да се въведе горещ телефон за сигнали за злоупотреби от институциите и медицински служби с правата на болните;
  6. Да се преразгледат помощите за психичноболните и да се актуализират спрямо съвременните изисквания за достоен живот.

Настояваме, незабавно да се сформира контактна група от заинтересованите институции, на първо място Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Парламентарна комисия по здравеопазване, всички заинтересовани пациентски и правозащитни сдружения и да се пристъпи към съставяне план и действие с конкретни процедури и отговорности за излизане от тази унизителна и компрометираща цялата ни държава и нация ситуация.

Предизвикателствата и трудностите са големи, но българското общество вече е узрявало за идеята, че за да се развива успешно и устойчиво, трябва да има промени, които да гарантират основни човешки права на всеки отделен индивид и най –вече, това на достоен живот и активност.
Проф. д-р Петър Маринов, дмн
Председател на Асоциацията на Експертите по психично здраве
мобилен: 0888789628

 

 

 

Narodno subranie Pages from Отговор от МЗ prezident Цветен ден до МЗ

 


Проектозакон за психотерапията – Първа чернова!

Публикувано от БАП на 18.05.2012 г. в раздел Организационни, Публикации

На 17 май 2012 г. (четвъртък) от 18.30 часа в Хотел „Бест Уестърн Сити Плюс“ в София се проведе кръгла маса на тема “Професията психотерапевт в България”, на която бе представена и обсъдена първата чернова на Проектозакона за психотерапията. Кръглата маса бе част от ангажимента на Управителния съвет на БАП и Работната група за Закона за психотерапията. Представители на различните психотерапевтични модалности, членуващи в БАП обсъдиха развитията, трудностите и напредъка в процеса на изработване на проекта и дадоха своите предложения и коментари.

Текстът е поместен по-долу и е отворен за обсъждане от страна на всички членове на БАП. Очакваме вашия принос!

Прочети повече »


In Memoriam: д-р Георги Каменов

Публикувано от БАП на 04.08.2006 г. в раздел АРХИВ, Публикации

В началото на 70-те години в диспансера на бившата Първа психиатрична университетска клиника той започна да прилага групово-аналитичен подход. В тези години, когато господстващата марксиско-ленинска доктрина “громеше вражеската капиталистическа идеология” и определяше психоанализата като ”упадъчно буржоазно учение” д-р Георги Каменов започна открито да отстоява и прилага психоаналитичните идеи и принципи в работата си.

Прочети повече »