Европейски сертификат по психотерапия

Представяме ви основния документ за Европейския сертификат по психотерапия (ЕСП), точен превод от документа на ЕАП за приетите стандарти за ЕСП.

За повече информация, можете да посетите сайта на ЕАП https://www.europsyche.org/ecp/ecp-standards/

На тази страница представяме съдържанието, целият документ в PDF можете да изтеглите от тук: ECP-document-BG.docx

ecp-montage_web-1

Европейският сертификат по психотерапия

Съдържание

 • Преамбюл
 • Определения
 • Документи
 1. Органи, които участват в удостояване* с ЕСП (Европейски сертификат по психотерапия)
 2. Условия за удостояване с ЕСП
 3. Психотерапевтични модалности
 4. Продължителност и съдържание на психотерапевтичното обучение
 5. Завършване на обучението
 6. Процедури за удостояване с квалификация на психотерапевт/ акредитация
 7. Регистрация
 8. Процедури на обжалване и разглеждане на жалби
 9. Признаване на професионален опит (“по старейшинство”)
 10. Изключения
 • Статут