Страсбургска декларация за психотерапията

СТРАСБУРГСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯТА ОТ 1990

 

В съответствие с целите на Световната здравна организация (СЗО), споразумението за недискриминация, валидно в рамките на Европейския съюз (ЕС) и предназначено за Европейското икономическо пространство (ЕИП), и принципа за свобода на движение на хора и услуги, долуподписаните се съгласяват по следните точки:

 

  1. Психотерапията е независима научна дисциплина, практикуването на която представлява независима и свободна професия.
  2. Обучението по психотерапия се извършва на висококвалифицирано и научно ниво.
  3. Многообразието на психотерапевтичните методи е осигурено и гарантирано.
  4. Цялостното обучение по психотерапия включва теория, себепознание (собствен опит) и практика под супервизия. Придобиват се необходимите познания за различни психотерапевтични процеси.
  5. Достъп до обучението е възможен на основата на различни предварителни квалификации, преди всичко по хуманитарни и социални науки.

 

Страсбург, 21 октомври 1990 г.