ПРИЕТ Е ОБНОВЕНИЯ ЕТИЧЕН КОДЕКС

Публикувано от БАП на 30.06.2022 г. в раздел Без категория, Организационни, Публикации

Етичният кодекс на БАП беше обновен и адаптиран съобразно европейските насоки и стандарти за психотерапия от ЕАП. Текстовете бяха предложени на професионално обсъждане от юни 2021 г.

Повече от година колегите- психотерапевти имаха възможност да се запознаят и да коментират текстовете и финално допълненият обновен вариант на Етичния кодекс беше приет на Общото събрание на БАП на 26.06.2022г.

Напомняме, че Етичния кодекс е основна съставна част от Професионалния кодекс на психотерапията.