Кампанията „Разговаряме за стандартите в психотерапията“

Публикувано от БАП на 27.05.2021 г. в раздел Събития

Кампанията „Разговаряме за стандартите в психотерапията“ продължи с колегиална среща на 25.05.2021г., организирана от БАП с представителите на обучителните организации в психотерапевтични модалности – групови членове на БАП.
В тази среща се обсъждаха подготовката на психотерапевтите в различните модалности в България и съответствието на обучителните програми на европейските стандарти, които са възприети и от БАП, като член на ЕАП.
Участниците разговаряха открито и живо и споделяха помежду си добри практики, трудности и въпроси, свързани с организирането на програмата и самата подготовка, клиничната практика и стаж, нивата на компетентност и съответните нива на сертифициране и правоспособност на специализантите в различните модалности.
За отправна точка ни служиха както повдигнатите въпроси от Кръглата маса, посветена на стандартите, така и Професионалния кодекс за практикуване на психотерапия, качен на сайта на БАП (Стандарти за обучение и подготовка за практикуване на психотерапия, Ключови професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа, Продължаващо професионално развитие, Етичен кодекс).
Следваща стъпка е изготвяне на Регистър на обучителните организации в България.
От УС на БАП сме благодарни и вдъхновени от свободния диалог, щедрото и открито споделяне на опит и надежди за бъдещо развитие, както на отделните обучителни програми, така и на споделената ни общност в БАП!