Становища

Становище относно Възможността за провеждане на цялостно обучение по психотерапия в рамките на университетски програми

Становище относно Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, 24.02.2021 г.

Становище относно Проект на Стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2020 – 2030 г., 31.10.2020 г.

Становище във връзка със Закона за социални услуги (ЗСУ) от 22.05.2020 год.

Становище относно Законопроект за съсловната организация и дейността на психолозите в България, 26.07. 2018 г.

Становище относно Проект на Актуализация на Национална здравна стратегия (2014/2020), Политика 1.5. Опазване и подобряване на психичното здраве, 27.09. 2015г.

Професионално становище във връзка с предлаганото от т.н. Българска школа по психоанализа от гр. Варна „обучение по психоанализа”, 02.10.2015 г.

Позиция във връзка с освобождаване на д-р Гълъбина Тарашоева от длъжност управител на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски”