Х КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“

Публикувано от БАП на 02.01.2020 г. в раздел Конференции, Публикации

sait FB

 

 

 

 

Не за пътуването, а за чезненето.
Не за градовете, за отсъствието.
Не пристигането, а напускането.
Не географията, а отвъд,
география на отвъдното.
За онова тук на телата и там на езика.
За онова другаде (друг ад е),
където ще пристигнем някой ден.

 Георги Господинов, Там, където не сме, 2016

 

„РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“ е Х-тата Национална конференция по психотерапия, организирана от БAП. Избраната тема е отправна точка за представяне на различни подходи, изследвания и психотерапевтични практики. Тя се опитва да стимулира интерес и разнообразие от асоциации, поглед от различни перспективи към работа с липсите и липсващото.

Можете да се информирате за програмата и да изтеглите конферентната книжка от линковете по-долу:

олим, не разпечатвайте, пазете природата. Участниците ще получат материалите на самата конференция.)

ПРОГРАМА

ОПИСАНИЕ НА КОНФЕРЕНТНИТЕ СЪБИТИЯ

 

Организационният комитет запазва правото да прави промени в програмата, за които ще бъдете уведомени своевременно.

Програмата на конференцията е разпределена в три дни и предлага осем различни формата, в рамките на които представители на различни психотерапевтични модалности, част от БАП, ще споделят с общността своя професионален интерес и опит, свързан с темата на конференцията.

Първият ден на събитието включва предконферентни уъркшопи, вторият – семинари, презентации, лекции, клинични обсъждания, а в третия е предвидена специална секция за студенти, в която те ще се запознаят с различни психотерапевтични школи, критерии за прием в обучителни програми и стандарти, свързани с практикуването на професията.

Важно съпътстващо събитие е Кръгът за разговор: „Перспективи пред професията психотерапевт, където поканени представители на заинтересовани страни ще разговарят по темата в петък.

Отделено е пространство за продажба на книги и списания, а различните психотерапевтични школи ще имат възможност да представят ключови за метода им издания. Предварителен списък с книгите можете да разгледате от ТУК.

Изразяваме своята благодарност към доброволците, които участват в организацията и провеждането на цялото събитие.

 

Заявки за участие в конференцията можете да изпращате на мейла на БАП  b.a.psychotherapy@gmail.com , като опишете следната информация:

Вашите имена, статут (член на БАП/ нечленуващ/ студент); контакти: телефон, email; психотерапевтична модалност.

След потвърждение можете да заплатите съответната такса.

Заявките, приети до 15.01. ще се заплащат САМО по банков път, след като си изберете от програмата в кои събития желаете да участвате: уъркшопи и/или конференцията.

Студентите могат да заплащат по банков път или с билети за конференцията през epaygo copy

ТАКСИ Редовна регистрация

до 15.01.2020 г.

Късна регистрация

след 15.01. 2020 г.

Членове на БАП 100 лв. 130 лв.
Нечленуващи в БАП 120 лв. 140 лв.
Студенти* 60 лв. 60 лв.
ТАКСА УЪРКШОП** 30 лв. за всеки избран уъркшоп.
* Студенти– отнася се за незавършили студенти, според стандартната образователна система.

** Такса уъркшоп– отнася се до предконферентните уъркшопи в петък и се заплаща отделно за всеки избран уъркшоп от програмата. Конферентната такса не покрива таксата за уъркшопите в петък.

*** Водещите на предконферентните уъркшопи нe заплащат такса за конференцията.

**** Таксата за презентатори в събота и неделя е 40 лв., независимо от продължителността на представянето.

Може да заплатите по два начина:

1. През E-pay като закупите билети през сайта    epaygo copy

2. По банков път:

Банкови детайли:

Българска асоциация по психотерапия
сметка: BG15SOMB 91301043658201
Общинска банка
основание за плащане: участие в конференция

Молим, носете си билетите или вносните бележки за заплатена такса на регистрацията на конференцията.

пхм2Локация:

ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА СОФИЯ

ул. „Незабравка“ № 25

 

 

 

Договорени са преференциални цени за настаняване на гости,  за допълнителна информация може да се обърнете към  Светлана Благоева – 0888381066

или директно към Отдел Маркетинг на хотела:

Тел.: +359 2/963 0321
Моб.: +359 885/142 901
marketing@parkhotelmoskva.net
Работно време: 09:00-18:00 ч.