III Национална конференция по психотерапия

Публикувано от БАП на 01.09.2008 г. в раздел АРХИВ

Уважаеми колеги,

Наближава Третата национална конференция по психотерапия на 26-28  септември: „Психотерапията в България – история и развитие- 15 години извървян път”.

Мястото на провеждане ще бъде Федерация на Научно-техническите съюзи.

Адрес София 1000, ул. Раковски 108, Национален дом на науката и техниката. Сградата се намира в близост до Националната академия за театрално и филмово изкуство – НАТФИЗ. за ориентир, може да погледнете карта на мястото

ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Почетни гости на Конференцията са европейски психотерапевти, свързани с корените на психотерапевтичната практика у нас, сред които са Директорът на института „Антропос” и следващият Президент  на Международната асоциация по групова психотерапия:

Петрос Полихронис

Петрос Полихронис – от 2001г. е Директор на Атинския институт за човека (АИЧ). Създателите на този водещ Институт в областта на груповата и фамилна психотерапия и превенция, базирана в общността д-р Джордж Василиу и Васо Василиу са едни от пионерите на фамилната терапия в света. Работили в САЩ до средата на 60–те години на миналия век за създаване на системната парадигма и приложенията й в поведенческите науки, те са първите „пренесли” от САЩ в Европа идеите и практиката на фамилната терапия.

За приноса си за развитието на психотерапията в България д-р Джордж Василиу и Васо Василиу са обявени за почетни членове на Българската асоциация по психотерапия. Заедно с тях, като член на обучителния екип на АИЧ, д-р Полихронис в периода 1983 – 1993 години проведе поредица тренинги на български психотерапевти, между които – Румен Георгиев, Женя Георгиева, д-р Любомир Живков, д-р Тома Томов, д-р Давид Йерохам, д-р Светлана Николкова, д-р Александър Маринов, д-р Александър Ангелов, Филип Димитров и др.

Предстоящо е провеждането в България на съвместна обучителна програма по фамилна психотерапия – на Атински институт за човека (АИЧ) и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ).

M.D., Child Psychiatrist, University of Athens Medical School. Director of the Athenian Institute of Anthropos. Development Advisor to Support Programs for Multiproblem Families in a variety of contexts such as the Mobile Child Psychiatric Unit of Fokis (Mainland Greece), the National Model Preschool Center of Kallithea (Athens), the Child Centre for Mental Health in Holargos (Athens) and Piraeus and the Health Service of the National Bank of Greece. Honorary Member of the Executive Board of the Therapeutic Centre for Addicted Individuals and their Families (KE.TH.E.A.). Member of the Executive Council of the Hellenic Child Psychiatric Association (1988-1992), of the World Association for Social Psychiatry (W.A.S.P.) and of the Mediterranean Social Psychiatric Association (ME.S.P.A.), (1983-1987).  Founding Member of the Greek Society for De-Institutionalization and Mental Health (1990), the Hellenic Association for Systems Thinking and Family Psychotherapy (1999) and the Hellenic Association for Systemic Therapy (1999). Founding Member of the European Family Therapy Association (E.F.T.A.) and Member of the International Family Therapy Association (I.F.T.A.). Areas of specialization: Intervention Programs for Multi-problem Families. Training Programs for the Staff of Health and Educational Institutions. Within Petros Polychronis’s special interests the following are included: study of large living systems (focusing on complexity, leadership, sustainability) and respectively the training of their members, as well as family therapy through the ‘individual’.

Йорг Бургмайстер

Йорг Бургмайстер е учил психодраматична психотерапия в Морено институт в Юберлинген Германия при д-р Грета Лойтц – една от най-известните ученички и последователки на Джейкъб Морено. Той е лидерът на обучителния екип, подготвил „София 2” – втората група български психотерапевти преминала тренинг по психодрама в София в периода 1993- 1998 година. (При идването си в България Йорг Бургмайстер се запозна и после имаха много плодотворни приятелски и колегиални отношения с Бернхард Ахтенберг- лидера на обучителния екип на другата обучителна група – София 3, почетен член на Българската асоциация по психотерапия).

Някои от българските терапевти обучавани при Йорг Бургмайстер са: д-р Румен Петров, Румен Георгиев, д-р Румен Бостанджиев, д-р Светлана Николкова, д-р Цвета Райчева, Страхил Патарински, д-р Анна Варсанова, Райна Вецова, д-р Таня Канова, Ваня Генковска, Таня Марселева.. и др.

President Elect IAGP, Psychiatrist/Psychotherapist, Special interest: universal/trans-personal aspects of psychotherapy, collective trauma, myth, poetry.

Габриеле Висман-Брун

Габриеле Висман-Брун – също е учила при д-р Грета Лойтц в Морено институт в Юберлинген, Германия. Може да се каже, че тя е основната фигура на обучителния процес по психодрама в България. Габриеле Висман-Брун водеше обучението в София на първата група по психодрама, стартирала през 1988 година и беше вдъхновител на започването на другите две групи София 2 и София 3. Първите психодраматисти, завършили в България са нейните възпитаници. Между тях са – д-р Давид Йерохам, д-р Гълъбина Тарашоева, д-р Александър Ангелов, д-р Александър Маринов, д-р Любомир Живков, Анита Ферчева, Мариана Гърданова, д-р Друми Димчев, д-р Тома Томов, д-р Веселка Христова, д-р Евгени Генчев, Никола Атанасов и др.

Born 1935 in Zurich, Switzerland.
Professional Formation: registered Nurse in Bern, Lindenhof Hospital,
Head-Nurse University Hospital in Bern, Switzerland,
1960 Marriage, four children After rising the family:
1979-86 Studies in Psychodrama, Sociometry and Grouppsychotherapy at
MORENO INSTITUTE, Uberlingen Germany (Dr.med. Grete Leutz) Member of IAGP, Member of Psychodrama Institute of Europe Leading several courses in Psychodrama in Switzerland, Germany and USA Teaching students in Germany and in Switzerland April 1989 In cooperation with Dr.med. G. Hoegberg, Sweden, start in Sofia of the first training group in Psychodrama, Sociometry and
Grouppsychotherapy by invitation of Bulgarian Psychologists and Psychiatrists (through bulg. Medical Academy and the support of WHO). Several Years Teaching in BG and Switzerland 1986-2000 Private Practice as Psychodramatist for groups, pairs and individuals. Monodrama. Supervisor and Coach of teachers during their process of professional postgraduate training . Gabrielle Wiesmann-Brun is married to Prof.Dr. med. Ulrich Wiesmann, they have four adult children and eleven grandchildren. She lives in Bern, Switzerland. Since 1989 Gabrielle always has a part of her heart with her former
students in Bulgaria.

Йоран Йогберг

Йоран Йогберг – учил при Зерка Морено и после е бил директор на известния психодраматичен център Бийкън, Ню Йорк. Заедно с Габриеле Висман той участва в тренинга на първите психодраматисти в България. Контактът с него започна на един международнен конгрес по групова терапия през далечната 1986 година в Загреб, където неговата презентация направи голямо впечатление на групата млади психотерапевти от България. Освен че бе обучител, Йоран Йогберг успя да осигури проектно- организационно и финансово част от психодраматичното обучение у нас.

Goran Hogberg Ph D, specialist in general psychiatry and child and adolescent psychiatry. Licensed psychotherapist Sweden. Director of Psychodrama, Beacon New York.He works currently in outpatient child and adolescent psychiatry at BUP, Stockholm. He uses psychodrama mainly in family therapy and in indicvdual therapy and specilaises in active multimodal psychotherapy with suicidal youths. He teaches, supervises and runs a private practice using psychodrama and he is currently engaged in research on post-traumatic stress disorder. He teaches psychodrama in the nordic program of the insitute SISU.

Даяна Уолър

Проф. д-р Даян Уолър е един от създателите в световен мащаб на арт-терапията като психотерапевтичен метод. Дългогодишен Ръководител на Катедрата по арт-терапия към Лондонския университет и Председател на Британската асоциация по арт-терапия. Контактите с нея започнаха още през 1970 –те години по време на гостуване в България по линия на между-културен обмен. Тогава тя изнесе първата си лекция, и заедно с Даниел Ламли – първият арт-терапевтичен тренинг (и въобще първият психотерапежтичен тренинг) у нас, проведен в Първа психиатрична клиника на Медицинска Академия. Последван от практическо обучение в Самораново и осъществяването през 80-те години на няколко годишен проект за обучение на български специалисти по арт-терапия, който по онова време за съжаление не беше възможно да разгърне резултатите си в България. През 2006г. с подкрепата на Даян Уолър в България се създаде Обучителна програма по арт-терапия  и Българска асоциация по арт-терапия. Сред обучаваните при Даян Уолър са Женя Георгиева, Румен Георгиев, д-р Евгени Генчев, д-р Светлана Николкова, д-р Тодор Толев, Румен Димитров, Бонка Тошева, Филип Димитров, д-р Владимир Николов, и др.

Diane Waller is Professor of Art Psychotherapy at Goldsmiths College, University of London.  She is Vice-President of the International Society for Expression and Art Therapy, a council member of the World Psychiatric Association’s Section on Art and Psychiatry, Hon. President of the British Association of Arts Therapists.  Diane is a United Kingdom Council for Psychotherapy registered group analyst, and her research interests are in sociology of professions in UK and Europe, art and group psychotherapy, intercultural therapy, addiction and progressive illness.  She has written several books on these subjects.  Formerly Chair of the Arts Therapists Board at the Council for Professions Supplementary to Medicine, and of our Education and Training Committee.

д-р Мишел Венсан

Психоаналитик, аналитик-обучител към Парижкото психоаналитично дружество
Бивш консултант и почетен професор към Центъра „Алфред Бине” в Париж
Почетен член на Белградското психоаналитично дружество и на Института по психоанализа и психотерапия във Варшава.

В продължение на много години д-р Венсан е поканен преподавател към Психоаналитичния институт за Източна Европа „Хан Грьон-Пракен” (ПИИЕ). Като обучителна институция, акредитирана от Международната психоаналитична асоциация (МПА), ПИИЕ и неговият предшественик – Източноевропейската комисия на МПА и Европейската психоаналитична федерация – подкрепят развитието на психоанализата в България от 1990 година насам; благодарение на тази подкрепа стана възможно няколко български психотерапевти да се обучат за психоаналитици, като някои от тях са пред завършване на обучението си и предстои да станат преки членове на МПА. През 2009 година се предвижда създаването на т.н. Учебна група (study group) в София; това е форма на организация, която предшества учредяването на институт по психоанализа, акредитиран от МПА.
България бе домакин на две летни школи по психоанализа, организирани от ПИЕЕ – през 2002 и 2005 година – с около 260 участници от много европейски страни и САЩ.

Понастоящем около 15 български колеги са в процес на обучение по психоанализа към ПИЕЕ.

Dr. Michel Vincent, psychoanalyst, training analyst of the Psychoanalytic Society of Paris; Former consultant and a honorary professor at the Centre Alfred Binet – Paris;
Honorary member of the Belgrade Psychoanalytic Society and the Institute of Psychoanalysis and Psychotherapy in Warsaw.

For years Dr. Vincent has been an invited teacher at the Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe (PIEE). As a teaching institution accredited by the International Psychoanalytic Association (IPA), the PIEE and its predecessor – the East-European Committee of the IPA – have been supporting the development of psychoanalysis in Bulgaria since 1990, and have made it possible that several Bulgarian psychotherapist are on their way to become psychoanalysts and direct members of the IPA. The foundation of a psychoanalytic Study group, which is a preliminary stage of the formation of a training institute, is due to take place in Sofia in 2009. Bulgaria has been host to two psychoanalytic summer schools, organized by the PIEE – in 2002 and 2005 – with ca. 260 participants form many European countries and the USA.

На този форум ще отдадем заслужено уважение, признателност и любов и на тези от нашите учители, които вече не са между нас: Георги Каменов, Даниел Ламли, Джордж и Васо Василиу, Бернхард Ахтерберг.

Основна тема: Психотерапията в България – история и развитие- 15 години извървян път.

Подтеми:

  • Корените  и съхраняване същността на психотерапията
  • Обучителни програми по психотерапия. Обучителни и тренинг институции
  • Приложения на психотерапевтични модалности в клиничната практика
  • Използване на психотерапевтичните подходи в социалната сфера
  • Психотерапията в условия на социална криза. Етични  проблеми, нормативна база и стандарти

Румен Георгиев
Председател на Организационния комитет

Регистрацията за участие в Конференцията се извършва чрез попълване на Регистрационна форма и заплащане на такса-участие.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

ако заплатите до 5 септември:
студенти – 60 лева
индивидуални членове на БАП – 60 лева
работещи – 80 лева
такса за организации /асоциации, НПО, институции и др./ – 120 лева

ако заплатите от 5 до 15 септември:
студенти – 80 лева
индивидуални членове на БАП – 60 лева
работещи – 100 лева
такса за организации /асоциации, НПО, институции и др./ – 140 лева

Начин на заплащане на таксите

по банков път
В полза на – Българска асоциация по психотерапия;
IBAN на получателя – BG15 SOMB 9130 1043 6582 01
при банка – Общинска банка
основание за внасяне – такса за участие в конференция

Отговаряйки на желанието на колеги да има възможност за заплащане на таксата не само по банков път, въвеждаме заплащане на 25 юли и на 5 септември от 18 до 19 часа на ул. Хр. Белчев № 1, етаж 3, Психотерапевтичен институт по социална екология на личността.

За допълнителна информация:
Валентина Маринова 0896 753 837, vkmarinova@gmail.com
Марина Ангелова 0898 712 842,  marina_angelova@abv.bg

Попълнената регистрационна форма се изпраща на e-mail адрес: b.a.psychotherapy@gmail.com

КРАЕН СРОК за регистрация: 15. 09. 2008г. Регистрацията до 05.09. е с намалена такса-участие.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Име и фамилия на участника……………………………………………….

представител на институция (име на институцията)
частно лице
Телефон и e-mail за контакти………………………………………………

Образование/професия (ако сте студент, моля отразете каква специалност, кой курс и в кое учебно заведение).

…………………………………………………………………………………………

Какви са интересите Ви в областта на психотерапията?

…………………………………………………………………………………………

Следете за новини и цялостната програма на конференцията в сайта на БАП