Становище относно Закона за социалните услуги

Публикувано от БАП на 22.05.2020 г. в раздел Организационни

На 22.05.2020г. БАП представи свое становище във връзка със Закона за социални услуги (ЗСУ). Към БАП беше отправена покана от секретариата на Конституционния съд за мнение по Дело № 3/2020 г, с предмет на искането – искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на ЗСУ (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.).

СТАНОВИЩЕ

Становището беше изготвено от сформирана от УС работна група в състав: Ангел Томов, Анелия Василева, Анет Маринова, Весела Банова, Георги Биволарски – юрист, Марина Ангелова, Цветелина Йосифова. В предварителна среща беше потърсена позицията на представителите на груповите членове на БАП, както и допълнително дискутирана на извънредни съвещания в УС.

Можете да се запознаете със становища на определените за заинтересовани страни по делото, както и други професионални и организации с определена експертиза и отношение към ЗСУ, на страницата на Конституционния съд 

По време на обсъждането в срещите с колегите се откроиха различни отношение и мнения.

Това ни дава повод да отворим по-широк формат за споделяне, въпроси и дискусии, свързани с практикуването на психотерапия и психотерапевтът като специалист в различни полета – социални услуги, здравеопазване, образование, практикуване в частна практика, в институти и организации и др. Смятаме, че повдигнатите въпроси имат тясна връзка с регламентирането на професията, както и познаването на съществуващите практики и пресечни линии с държавни наредби и закони, професионална, обществена и лична позиция.

Ще продължим да организираме специални формати за обсъждане, в които всеки член на БАП ще има възможност да участва. Темите и събитията ще бъдат обявени след съвещание с представителите на груповите членове.

Всеки може да сподели свои въпроси и идеи, които да бъдат взети под внимание.

Очакваме Ви да пишете на мейла на БАП.